BIURO FINANSOWO-PRAWNE Euro Consult ul. Franciszkańska 1, pok 104 37-300 Leżajsk Tel: +48 17 710 50 51 E-mail: biuro@euro-consult.plON-LINE

Rachunkowość

Biuro finansowo-prawne „Euro Consult” świadczymy usługi księgowe w następującym zakresie:

RachunkowośćUsługi dla działalności indywidualnej i małych przedsiębiorstw (księgi przychodów i rozchodów).

Cena abonamentu zawiera : prowadzenie poprawności otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji VAT zakupów i sprzedaży, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, wystawianie not korygujących, sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych Przedsiębiorcy oraz zgłoszeń CeiDG.

Usługi dla małych, średnich i dużych firm (księgi handlowe) .

Cena abonamentu zawiera : sprawdzenie poprawności otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, ewidencję operacji gospodarczych w księgach handlowych, wprowadzanie dokumentów do rejestru VAT sprzedaży i zakupów, sporządzenie i wysyłanie deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie zgłoszeń NIP i ich wysyłanie do Urzędów Skarbowych, prowadzenie ewidencji wyposażenia, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, przygotowanie przelewów do Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek dochodowy oraz podatku VAT i akcyzowego.

Prowadzimy również usługi z zakresu kadr i płac:

Cena abonamentu zawiera : prowadzenie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie ewidencji pracowników, prowadzenie kart urlopowych, prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń, prowadzenie rejestru nieobecności, naliczanie płac i sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń, naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń, sporządzanie i wysyłanie do urzędu skarbowego rocznej deklaracji Przedsiębiorcy (PIT-36L lub PIT-36), sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 4) oraz rocznego rozliczenia PIT4R, naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS, sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-8B, PIT-11), reprezentowanie w czasie kontroli PIP i ZUS, przygotowywanie świadectw pracy, zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy, opieka nad szkoleniami BHP i badaniami okresowymi.

Usługi dodatkowe:

  • pomoc przy wyborze formy prawnej oraz sposobu opodatkowania dla podmiotów rozpoczynających działalność
  • rejestrację firmy wraz z obsługą formalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, REGON, ZUS, US, itd.)
  • pomoc przy tworzeniu polityki rachunkowości (w jednostkach prowadzących pełną księgowość) czy wdrażaniu systemu obiegu dokumentów
  • przygotowanie regulaminu pracy
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS, NBP itp.
  • reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej, także podczas kontroli

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług finansowo-prawnych, prosimy o kontakt telefoniczny:

+48 17 710 5051 lub e-mail - biuro@euro-consult.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
POMOC W ZAŁOŻENIU BIZNESU EURO CONSULT Biuro Finansowo- Prawne, oferuje pomoc w założeniu własnego biznesu na terytorium Polski (działalność gospodarcza, osoby prawne). Pomagamy w załatwieniu formalności przy Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, obsługę prawną i wsparcie prawne w zakresie prawa polskiego, organizację ewidencji księgowej zgodnie z polskimi standardami, w zakresie Państwa biznesu i prowadzenie bieżącej dokumentacji księgowej.
© BIURO FINANSOWO-PRAWNE ul. Franciszkańska 1, pok 104 37-300 Leżajsk E-mail: biuro@euro-consult.pl Tel: +48 17 710 50 51